Kuopio • Mikkeli • Joensuu • Savonlinna • Kajaani

MIes istuu työpöydän ääressä ja nojaa taaksepäin kädet niskan takana

Työergonomia ja ergonomiatuotteet

Meiltä löydät kaikki työergonmian välineet toimistoon. Sähköpöydät ja sähköiset pöydänjalat, tasapainolaudat, ergonomiset hiiret ja rannetuet, hiiret, näppäimistöt sekä paljon muuta. Ota yhteyttä miehin ja ratkaistaan toimistosi ongelmat yhdessä.

Ergonomia hyvinvoinnin edistäjänä

Jaksaminen on kaikkien etu

Työssä jaksaminen on sekä kansantalouden että yksilön edun mukaista. Jokainen voi henkilökohtaisilla elämäntavoillaan ja ratkaisuillaan vaikuttaa työssä jaksamiseen.

Monipuolinen ravinto, liikunta, lepo ja stressitön vapaa-aika edesauttavat palautumista ja työssä jaksamista. Mutta yksilön vapaa-ajalla tekemät ratkaisut eivät yksin riitä varmistamaan työssä viihtymistä ja jaksamista.

Työpaikalla tehtävillä toimilla on kuintenkin suora ja suurempi merkitys työhyvinvoinnin turvaamisessa.

Ergonomia

” Ergonomia on tekniikan ja toiminnan sovittamista ihmisille. Sen avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa. Ergonomian tavoitteena on kehittää fyysistä toimintaa kokonaisuutena siten, että se on ihmiselle sopivaa toistomääriltään ja voiman tarpeiltaan.

Hyvä työtulos on saatava aikaan siten, että työntekijän voimavarat sekä työ- ja toimintakyky säilyvät mahdollisimman pitkään.

Fyysistä toimintaa voidaan säädellä ratkaisevasti ergonomian keinoin. Tarvittava voimankäyttö ja työtahti voidaan määrittää ihmisen suorituskykyyn nähden sopivaksi.

Apuna voidaan käyttää teknisiä apuneuvoja, kuten koneita ja laitteita. Fyysinen ympäristö ja välineet voidaan myös mitoittaa niin, että ihmisen oma voimantuotto on paras mahdollinen.

Työn ajallisten puitteiden määritteleminen, kuten työskentelyjaksot ja tauotus, ovat ergonomian keinoja järjestellä työtä.”

*Työterveyslaitos

Työn kuormittavuus

Vaikka nykyisessä tietoyhteiskunnassa tehtävä asiantuntijatyö ei ole luonteeltaan fyysistä, sisältää se kuitenkin mahdollisia kuormittavia tekijöitä. Staattinen työasento, joka on monesti vieläpä vääränlainen, voi aiheuttaa lihasten kipeytymistä ja jäykkyyttä.

Mikäli taukoja ei muisteta pitää, tai pidetään työpisteellä samassa asennossa, ei keho pääse palautumaan edes hetkittäisesti.

Liikkuminen vilkastuttaa verenkiertoa lihaksiin ja auttaa jaksamaan. Liikkuminen yleensä nostaa vireystilaa ja saat energiaa jaksaa eteenpäin. 

Vääränlaiset työvälineet lisäävät työn kuormitavuutta. Huono työtuoli, väärin säädetty työpöytä tai vaikka hiirikäden rasittava asento tulevat aiheuttamaan ongelmia pitkän ajan kuluessa.

Joskus myös lyhyellä aikavälillä. Päätetyöskentelyssä oikea valaistus, näytön säädöt sekä mahdolliset käytössä olevat silmälasit näyttelevät myös isoa osaa jaksamisessa.

Selän lihaksen eivät jaksaa työskennellä pitkiä aikoja ilman taukoja. Varsinkin tilanteessa jossa edellä mainitut asiat eivät ole kunnossa. Riittävä taukojen pitäminen varmistaa myös silmälihasten jaksamisen pidempään. 

Oikea lämpötilaan ja ilmanvaihtoon on myös syytä kiinnittää riittävää huomiota. Liian kylmään tai kuumaan reagoidaan herkästi. Satunnaiset lämpötilan vaihteluvat ovat normaalia ja hyväksyttävää, mutta jatkuvasti väärässä lämpötilassa työskentely rasittaaa niin mieltä kuin kehoakin.

Lisäksi varmaan jokainen on joskus kokenut jossain huonon ilmanvaihdon merkityksen. Väsymys kasvaa ja jaksaminen on koko ajan vaikeampaa. 

Työergonomia on kokonaisuuden hallintaa ja Officeprolla on tarjota tuon kokonaisuuden hallintaan sopivia välineitä.

Meiltä löydät sähköpöydät ja sähköiset pöydänjalat. Tasapainolaudat, ergonomiset hiiret ja rannetuet sekä paljon muuta. Ota yhteyttä miehin ja ratkaistaan toimistosi ongelmat yhdessä.